implementiral vrniInfoVstavljanj

Domen Kastelic requested to merge 1234 into ReverseKraterji

popravil parsanje spiska uporabnikov

Merge request reports