Skip to content

Dodana funkcija predpon, posodobljena pomoc

Žiga Kralj requested to merge predpona into master

Dodana možnost za spreminjanje predpon glede na streznik. Vec v pomoci.

Merge request reports