Skip to content

Kroky admin

Žiga Kralj requested to merge krokyAdmin into master

Dodan nadzor omejitev kroky ukazov. Dodane funkcije:

  • krokyBanServer
  • krokyUnbanServer
  • krokyAllowChannel
  • krokyRemoveChannel

Sintaksa nekaterih ukazov je bila spremenjena:

subKroky -> krokySub

unsubKroky -> krokyUnsub

Edited by Žiga Kralj

Merge request reports