Skip to content

Spremenjen odgovor za naročilo na malico

Žiga Kralj requested to merge krokyReaction into master

Solves #1 (closed). Spremeni odgovor v obliki sporočila v odziv na poslano sporočilo.

Edited by Žiga Kralj

Merge request reports