Skip to content

Admin

Žiga Kralj requested to merge admin into master

Dodana funkcija skrbnika. Določeni ukazi so zaklenjeni, kot na primer naročevanje na HAM novice,... Ukazi:

  • !setAdmin @vloga
  • !changeAdmin @vloga
  • !deleteAdmin

Merge request reports