• Žiga Kralj's avatar
    Dodan podprogram autorole · b9b45176
    Žiga Kralj authored
    Dodan podprogram, ki mogoča avtomatsko dodajanje vlog novim uporabnikom,
    ki se pridružijo v strežnik.
    b9b45176